CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PLANUJEMY UTWORZENIE TRZECH GRUP Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU WIEKOWEGO OD 5 DO 18 ROKU ŻYCIA

(URUCHOMIENIE GRUPY DLA KONKRETNEGO PRZEDZIAŁU WIEKOWEGO JEST ZALEŻNE OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DZIECI- ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W PRZYPADKU ZAPISANIA 5 DZIECI)

ZAJĘCIA GRUPOWE (1,5 H) BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ TRZY RAZY W MIESIĄCU

JEDNOCZEŚNIE INTEGRALNĄ I WYMAGANĄ CZĘŚCIĄ SPOTKAŃ JEST JEDNO INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z RODZICAMI W DANYM MIESIĄCU SŁUŻĄCE POPRZEZ EDUKACJĘ I OMÓWIENIE INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW ZWIĘKSZENIU SKUTECZNOŚCI PROGRAMU. 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z ZAJĘĆ DLA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM

Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera wykazują tendencję do wadliwego budowania relacji społecznych, mają problemy z powtarzającymi się, stereotypowymi zachowaniami i czynnościami, cierpią na specyficzne zaburzenia rozwojowe oraz funkcji motorycznej. Mogą także cierpieć na zaburzenia mowy i języka oraz zaburzenia w sferze rozwoju psychicznego.

Zajęcia proponowane przez Centrum Rozwoju i Wsparcia mają na celu poprawę jakości życia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez naukę norm, zasad, wzorów i oczekiwań kulturowych i międzyludzkich, a także poprzez aktywny trening umiejętności wiążących się z samodzielnym funkcjonowaniem i reagowaniem w różnych sytuacjach społecznych.

 

Dzieci początkowo będą uczyć się nawiązywania relacji z terapeutą, oraz wewnątrz grupy. Następnie będą im stwarzane okazje do samodzielnego spróbowania wykonania prostych zadań i czynności pod nadzorem terapeuty, po to, by stopniowo w naturalny dla niego sposób nabywało zdolności rozwiązywania coraz to trudniejszych zadań życia codziennego.

W zakresie pracy stacjonarnej :

Program ma charakter psychoedukacji i korekcji w zakresie zmian postaw antyspołecznych na postawy prospołeczne, a poprzez włączenie elementów Treningu Zastępowania Agresji powodują, że program jest również skuteczna metodą wielostronnej interwencji, skierowanej na zamianę zachowań agresywnych, przemocowych i przestępczych.

TZA składa się z trzech komponentów, a każdy z nich ma osobne cele do realizacji:

                                                                                         Terapię behawioralną:

– wzmocnienia pozytywne: polegające na budowaniu samooceny dziecka, kształtowanie jego motywacji do podejmowanie różnego rodzaju działań, które mają na celu pokonywanie napotkanych trudności poprzez nagradzanie go,

– wygaszanie niepożądanych zachowań: poprzez brak reakcji na niektóre zachowania, co prowadzi do zmniejszenia prawdopodobieństwa powtórzenia się danego zachowania w przyszłości,

                                                                                             Psychoedukację:

– poszerzanie wiedzy dziecka na temat norm i zasad panujących w otaczającym go świecie,

– badanie i rozwój jego zainteresowań,

– rozwijaniu samodzielności dziecka,

                                                                                     Zajęcia psychokorekcyjne:

– kształtowanie i doskonalenie percepcji wzrokowo- ruchowo- słuchowej i orientacji przestrzennej,

– doskonalenie funkcji motoryki małej i dużej,

HARMONOGRAM PROGRAMU

KONSULTACJA WSTĘPNA

Konsultacja wstępna dotyczy zarówno Dziecka, jak i Rodzica. Służy poznaniu Dziecka i Rodziców oraz kwalifikacji do konkretnej grupy. Spotkanie trwa 60 minut i ma na celu poznanie dziecka oraz indywidualnej sytuacji rodziców

 

Po wstępnej konsultacji Dziecko umieszczone zostaje na liście kandydatów do grupy. Uruchomienie konkretnych zajęć możliwe będzie po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników w danej grupie.

 

Przy zgłaszaniu Dziecka, na konsultacji prosimy o dostarczenie dokumntacji medycznej/psychologicznej dotyczącej dotychczasowych oddziaływań względem dziecka. 

ZAJĘCIA GRUPOWE

pierwsze trzy zajęcia mają charakter adaptacyjny, po tych zajęciach na koniec miesiąca ma miejsce spotkanie indywidualne z każdym z rodziców w celu podsumowania procesu adaptacji i wyznaczenia indywidualnych celów terapeutycznych. 

KONTYNUACJA SPOTKAŃ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI.

W RAZIE TAKIEJ POTRZEBY ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA UZUPEŁNIAJĄCYCH, INDYWIDUDALNYCH SPOTKAŃ Z DZIECKIEM

KOSZT PROGRAMU

CZAS TRWANIA PROGRAMU: PAŹDZIERNIK 2018 - CZERWIEC 2019

  • Pierwsza konsultacja - 80,00 ZŁ
  • Miesięcznie - 240,00 zł ( W TYM OPŁATA ZA SPOTKANIE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI)
  • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kosztach w uzasadnionyh przypadkach

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

REJESTRACJA DZIECI NA WSTĘPNE SPOTKANIE POD NR +48 602552533

od poniedziałku do piątku od 8-10

PO ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ,  PROWADZĄCY  GRUPĘ SKONTAKTUJĄ SIĘ WE WRZEŚNIU W CELU UMÓWIENIA WIZYTY INDYWIDUALNEJ

uruchomienie grupy jest możliwe po zgłoszeniu się przynajmniej 5 dzieci

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533