CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

– Sesja terapeutyczna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. 

– Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

– Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, w którym poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

– Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko, młodzież trudności ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

– W procesie diagnozy młodego pacjenta włączamy rodziców i nauczycieli. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele prowadzą przez pewien okres obserwacje, zbierając informacje (zgodnie z zaleceniami psychologa) dla psychologa prowadzącego. Psycholog przeprowadza testy, obserwacje i wywiady oddzielnie zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami czy nauczycielami w celu zebrania jak największej ilości informacji potrzebnej do diagnozy.

– Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi/nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica, bądź spotkania rodzinne.

 

W zależności od sytuacji rodzinnej i zgłaszanego problemu proponujemy psychoterapie indywidualną dziecka/ nastolatka,rodziny, diagnozę psychologiczną lub psychoterapię indywidualną rodzica. W razie konieczności możliwa też jest konsultacja psychiatryczna.

Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia muszą posiadać zgodę rodzica (opiekuna prawnego) do prowadzenia terapii indywidualnej. Zgodę na rozpoczęcie terapii indywidualnej młodzieży między 16-tym, a 18-tym rokiem życia wyraża zarówno rodzic jak i dziecko.

– Depresja

– Nieśmiałość

– Nadmierna lękliwośc 

– Brak motywacji

– Niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć

– Objawy psychosomatyczne

– Kryzys emocjonalny, kryzys w związkach

– Tiki , fobie

– Trudność w relacjach z rodzicami

– Problemy szkolne i wychowawcze

– Zachowania impulsywne i agresja

– Trudność w relacjach, kontaktach z rówieśnikami

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533