CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zarejestrowania się i wzięcia udziału w II Powiatowej Konferencji Szkoleniowej Przeciw Przemocy w Rodzinie w Powiecie Brzeskim dedykowanej specjalistom i pracownikom w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Liczba uczestników jest ograniczona. W pierwszym rzędzie rejestrować się mogą osoby pracujące na terenie powiatu Brzeskiego w:

 

·         jednostkach publicznych, w tym, m.in.

o   szkół,

o   OPS,

o   PCPR,

o   rodzin zastępczych,

o   domów dziecka

o   pracowników Gmin i Powiatu

o   punktów pomocy

o   Policji i Wojska

o   Sądu

o   Szpitali

o   itp.

·         fundacjach i stowarzyszeniach,

·         instytucji medycznych

·         pracownikach firm i przedsiębiorstw prywatnych wykonujących ,

współdziałających w obszarach przeciwdziałaniach przemocy (np. terapeuci, psychologowie etc.)

·         osoby spoza Powiatu Brzeskiego  (kwalifikowane w przypadku takiej możliwości)

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w postaci imiennego zaświadczenia.

LINK DO KONFERENCJI PONIŻEJ

 

Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy, 

zespół Centrum Rozwoju i Wsparcia 

link do rejestracji (wymagane):

POZNAJ SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

MGR PIOTR ANTONIAK

Specjalista psycholog
kliniczny, terapeuta traumy. W latach 2005-2015 
z-ca kierownika ds. klinicznych w „Niebieskiej Linii” IPZ PTP. Od 2013
roku certyfikowany superwizor. Były członkiem Kapituły certyfikatu superwizora
oraz Rady Superwizorów. Prowadzący superwizje: dla słuchaczek i słuchaczy
Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, (którego był kierownikiem i
trenerem), dla Ośrodków Interwencji Kryzysowej, grup roboczych i zespołów
interdyscyplinarnych. Obecnie prowadzi systematyczną superwizję w Warszawskim
Centrum Pomocy Rodzinie dla osób pracujących w Dziale Pieczy Zastępczej.
certyfikowany praktyk metody Somatic Experiencing oraz
SOMA-Embodiment. Praktykuje również terapię metodą EMDR.

MGR BARABARA LESZCZYŃSKA

mgr pedagogiki, wieloletni specjalista w obszarze przeciwdziałania przemocy. Kieruje Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. Jest przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Swoją aktywność w obszarze przeciwdziałania przemocy realizuję również poprzez pracę jako wykładowca na Uniwersytecie Opolskim. Certyfikowany superwizor dla przedstawicieli wszystkich służb realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.  Szkoleniowiec.

DR DOROTA DYJAKON

doktor psychologii i psychoterapeuta, specjalizuje się w pomaganiu osobom doświadczającym i stosującym przemoc oraz osobom po doznanej traumie w dzieciństwie. Prowadzi prywatą praktykę psychoterapeutyczną. Od wielu lat szkoli psychologów, policjantów, kuratorów i pracowników socjalnych w obszarze rozpoznawania, diagnozowania i podejmowania interwencji wobec przemocy domowej. W 2018 roku była zaproszona przez Uniwersytet w Bristolu (UK) jako Visitng Professor na cykl wykładów.  Aktywnie uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych rozwijających wiedzę i praktyczne umiejętności  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie, 2010; Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana,  2014; Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem? 2016; oraz wielu artykułów naukowych, popularno-naukowych. Jest członkiem organizacji Work with Perpetrators European Network a od 2021 roku członkiem Rady Programowej czasopisma „Niebeska Linia” i specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

MGR RENATA DURDA

Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.

MGR SEBASTIAN PLUTA
mgr psychologii; interwent, trener, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla osób dorosłych, par, rodzin,  dzieci i młodzieży , Trener Zastępowania Agresji, Specjalista Przeciwdziałania Przemocy, pracuje zarówno z osobami stosującymi przemocy, jak i osobami doświadczającymi przemocy wykładowca, szkoleniowiec, inicjator i realizator rozmaitych programów profilaktycznych zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży, założyciel i dyrektor Centrum Rozwoju i Wsparcia w Brzegu
MGR ANDRZEJ MIZIOŁEK
mgr psychologii; trener; certyfikowany psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia snu i jedzenia, doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia oraz mających doświadczenie znaczącej straty osobistej, w tym śmierci bliskiej osoby, posiada certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST – New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą); superwizor-aplikant Stowarzyszenia NEST
MGR MARTA WANISZEWSKA
mgr psycholog, specjalista przeciwdziałania przemocy, wieloletni koordynator Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie dolnośląskim, obecnie kierownik OPS, wykłądowca i szkoleniowiec 
 
MGR EWELINA BRZOSTOWSKA

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia oraz mediator wg Porozumienia bez przemocy [NVC]. Zawodowo zajmuje się tematyką traumy relacyjnej oraz problemami w związkach. Prowadzi kanał na YouTube Żyć w zgodzie