CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

LOGOPEDIA

Logopedia jest nauką o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku,  znaczy to tyle, co wychowanie, kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Jak wynika z powyższego logopedia koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu, a więc mowy, integrując przy tym treści medyczne, psychologiczne, językoznawcze, pedagogiczne, społeczne a nawet artystyczne.

 A) Profilaktyka logopedyczna (kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, by nie dopuścić do jakichkolwiek uchybień w tym zakresie),

B) Diagnoza i terapia mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych

C) Kultura żywego słowa (specyficzny rodzaj zadań w zakresie logopedii artystycznej, której powierza się dbałość o kulturę słowa potocznego, publicystycznego i artystycznego),

– dyslalii (wady wymowy)

– opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku

– jąkania i innych niepłynności mowy

– oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną)

– dyzartrii (zaburzenia mowy związane ze zmianą w napięciu mięśni i ich porażeniu)

– afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu)

– zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu

– problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu

 – rozszczepu wargi i podniebienia

– laryngektomii (całkowite wycięcie krtani)

– deformacji mowy w wyniku usunięcia nowotworu złośliwego jamy ustnej

– dysfagii (zaburzenia w połykaniu)

– zaburzeń głosu

– bililingwizmu (problemy dwujęzyczności)

– dysleksji rozwojowej

– zaburzeń otępiennych

– schizofazji (zaburzeń mowy spowodowanych chorobami psychicznymi)

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533