CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

Psycholog, Terapeuta, trener
z-ca dyrektora Criw

udziela wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu.

Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Blue Kangaroo we Wrocławiu, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim, Integracyjnym Przedszkolu nr 7 w Brzegu.

W Centrum rozwoju i Wsparcia oprócz pracy z Pacjentami prowadzi warsztaty edukacyjne, współprowadzi zajęcia grupowe dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami ze spektrum Autyzmu oraz ADHD. Pracuje także z osobami niepełnosprawnymi, m.in. zawodnikami Start Wrocław.

Jako zastępca kierownika sprawuje opiekę nad projektami rozwojowymi oraz marketingowymi firmy i wspomaga ją w codziennym funkcjonowaniu.

OBSZARY WSPARCIA

W ramach swojej pracy udzila wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, zarówno poprzez pracę grupową jak i indywidualną

WYBRANE SZKOLENIA I KURSY

– Praca interdyscyplinarna z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z dzieckiem, które doświadczyło tej przemocy

– Podstawy pracy terapeutycznej z osobami starszymi

– Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi- trening samokontroli, rozwoju emocjonalno- społecznego, umiejętności szkolnych