CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

SEBASTIAN pLUTA

Założyciel Centrum Rozwoju i Wsparcia© w Brzegu

Psycholog, Interwent kryzysowy,

Psychoterapeuta Integracyjny (PSP IPZ) w tr. szk.,

Superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy

Dodatkowe kwalifikacje


Certyfikowany Superwizor Przeciwdziałania Przemocy (IPZ PTP – Nr 78),

Certyfikowany Specjalisty w obszarze przeciwdziałania przemocy Niebieskiej Linii IPZ PTP – nr 360,

Certyfikowany  Specjalista terapii par dla par IPZ PTP – nr 57

Nauczyciel akademicki, autor artykułów psychologicznychCzłonek zarządu Polskiego Stowarzyszenia psychoterapii integracyjnej (PSPI)

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)

W ramach pracy bezpośrednio z pacjentami zajmuje się dorosłymi, seniorami z różnego typu problemami (nerwice, depresje, stany lękowe itd.) .

Jako psycholog dziecięcy pracuje z różną kategoria trudności które występują u dzieci.  

Specjalizuje się w pracy z parami, pracą z rodziną, przeciwdziałaniu przemocy, radzeniu sobie ze stresem i rozwojem osobistym. 

 

Realizuje ponadto rozmaite formy pracy grupowej: prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą. Jest głównym trenerem w ramach prowadzonych zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, prowadzi bądź współprowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe dla różnych odbiorców, w tym grupy wsparcia

 

 Jako trener realizuje szkolenia własne i zlecone dla instytucji, w tym szkół,  firm i specjalistów. Ponadto zajmuje się udzielaniem wsparcia dla firm w tym coachingiem. 

OPRACOWANIA NAUKOWE

oBSZARY PRACY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU