CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

Psycholog, Terapeuta, Pedagog

udziela wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym

Magister psychologii pedagogiki resocjalizacyjnej

W Centrum rozwoju i Wsparcia oprócz pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi  w tym zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz uzależnionymi behawioralnie. 

Prowadzi także oddziaływania z poziomu interwencji kryzysowej, kryzysów życiowych. 

OBSZARY WSPARCIA

W ramach swojej pracy udzila wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, zarówno poprzez pracę grupową jak i indywidualną

WYBRANE SZKOLENIA I KURSY

– Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii

– Szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych

– Szkolenie dotyczące cyberprzemocy

– Szkolenie dotyczące pracy z osobami stosującymi przemoc

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533