CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

Leszek

Leszek Listowski

Pedagog, specjalista resocjalizacji

Absolwent pedagogiki specjalnej z zakresu resocjalizacji oraz pedagogiki ogólnej w DSWE we Wrocławiu.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowisku wychowawcy w Środowiskowym Hufcu Pracy w Brzegu oraz pełnił obowiązki komendanta hufca, pełnił rolę kuratora społecznego w Wydziale Karnym przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, pracował na stanowisku pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu.

W Centrum Rozwoju i Wsparcia współprowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz pracuje z dziećmi problemowymi i z rodzinami poprzez terapię pedagogiczną.

– Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową
– Bezpieczna szkoła
– Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji oraz zmiany w procedurze
sądowoadministracyjnej

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533