CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

dla Rady Pedagogicznej

Szkolenia dla rad pedagogicznych:

Oferujemy pakiet szkoleń i warsztatów dla praktyków (nauczycieli, wychowawców, pedagogów) pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych oraz dla pracowników służb społecznych.

Naszym celem podczas szkoleń jest nabycie konkretnej wiedzy, a podczas warsztatów konkretnych umiejętności.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych i warsztatowych. Celem prowadzonych przez nas szkoleń i warsztatów jest osiągnięcie pożądanego oraz trwałego rezultatu w pracy z dziećmi i młodzieżą

 – szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół znający poruszane zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej

– uprzedni wywiad ze wskazanym pracownikiem placówki lub opiekunem grupy umożliwia nam dokładne dostosowanie programu szkolenia/warsztatu do Państwa potrzeb

– jeżeli w naszej ofercie nie znajdziecie Państwo interesującego warsztatu/ szkolenia- zapraszamy do kontaktu. Zrealizujemy każde indywidualne zlecenie

– cena szkolenia/warsztatu jest ustalana indywidualnie

– do każdego szkolenia otrzymują Państwo konkretne materiały do użytku własnego

Oferowane szkolenia podstawowe:

Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły.

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci sześcioletnich w kontekście obniżenia wieku szkolnego.

Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój.

Jak szkoła może wspierać ucznia w nadrabianiu zaległości w nauce?

Jak motywować uczniów do pracy?

Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD.

Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Konstruowanie IPET dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczeń z dysleksją – pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Jak sobie radzić w klasie z dzieckiem z wadą wymowy?

Uczeń z trudnościami w uczeniu się.

Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym.

Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym.

Dziecko autystyczne w szkole.

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Budowanie autorytetu nauczyciela.

Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza.

Uczeń — rodzic — nauczyciel — dobra współpraca drogą do sukcesu.

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Jak radzić sobie z rodzicami, którzy są zmęczeni, źli, bezradni?

Interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach w szkole/placówce.

Jak radzić sobie w sytuacjach agresji i przemocy w szkole?

Jak radzić sobie z trudnymi osobami oraz niepożądanymi uwagami i docinkami.

Metody i formy pracy z grupą wychowawczą.

Socjoterapia — skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży.

Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych – jak współpracować z uczniem i jego rodziną?

Uzależnienie od komputera i Internetu.

Praca z uczniem przejawiającym zachowania opozycyjno-buntownicze.

Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych.

O rozwoju psychoseksualnym — jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów?

Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy — podstawy pracy wychowawczej z klasą.

Procedura Niebieskich Kart w szkole — nowe zadania nauczycieli i wychowawców.

Trudna klasa — jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Zachowania agresywne uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Asertywność w życiu zawodowym.

Konflikty w szkole i strategie ich rozwiązywania.

Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/placówce.

Depresja i myśli samobójcze wśród młodzieży.

Poczucie alienacji (wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej.

Demoralizacja ucznia — wybrane zagadnienia.

Efektywna komunikacja z klasą/grupą.

Komunikacja, która zbliża — wydobywanie potencjału ucznia sposobem na efektywną współpracę.

Jak radzić sobie ze stresem? — elementy aromaterapii i muzykoterapii.

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela — czyli jak nie stracić motywacji do pracy?

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533