CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

PSYCHOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG, TRENER I TERAPEUTA EMDR

udziela wsparcia młodzieży idorosłym

Jest absolwentem wydziału Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu,  studiów podyplomowych na kierunku Interwencji Kryzysowej oraz Psychotraumatologii . 

 

W pracy psychologicznej i terapeutycznej wspiera osoby dorosłe i młodzież, które znalazły się w kryzysie emocjonalnym, przeżywają trudności związane z przewlekłym stresem i lękiem, które nie znajdują w sobie zasobów do radzenia sobie z przeciwnościami dnia codziennego.

Specjalizuje się w terapii zaburzeń PTSD i C-PTSD.

Pracuje w nurcie integracyjnym, łącząc podejście krótkoterminowe, skoncentrowane na rozwiązaniach, podejście ACT, terapię systemu wewnętrznej rodziny oraz terapię poznawczo behawioralną z elementami relaksacji, pracy z oddechem i technikami wyobrażeniowymi. 
Wobec osób z doświadczeniami traumatycznymi, jako kluczową wykorzystuje Terapię EMDR  

OBSZARY WSPARCIA

W ramach swojej pracy udziela wsparcia dla młodzieży i dorosłych

WYBRANE SZKOLENIA, KURSY I DODATKOWE KWALIFIKACJE

 • Terapeuta EMDR
 • Absolwent:
  • Rocznego studium terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (CTSRT)
  • Studium integracyjnej terapii osób po traumie (INTEGRI TSR)
 • Certyfikowany coach icc (certyfikat szkoły JOSEPHA O’CONNORA NR C 7118
  Z AKREDYTACJĄ EMCC)
 • Trener kompetencji psychospołecznych (METRUM)
 • Wykładowca akademicki
 • Członek polskiego towarzystwa psychiatrycznego
 • Członek polskiego towarzystwa terapii EMDR
 • Członek polskiego towarzystwa terapeutów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
.

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533