CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

Terapia Dorosłych

– Masz depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe

– Przeżywasz trudności w relacjach z innymi ludźmi

– Odczuwasz niepokój, smutek, przygnębienie, lęk

– Doświadczasz zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lękowych, odżywiania

– Masz trudności z koncentracją uwagi oraz problemy ze snem

– Borykasz się z problemem uzależnienia

– Odczuwasz bezradność i wewnętrzną pustkę

– Jesteś osobą współuzależnioną bądź DDA

– Potrzebujesz pomocy w podjęciu ważnej życiowej decyzji

– Doświadczasz bądź doświadczyłeś przemocy

– Doświadczasz kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych

– Poszukujesz dla siebie nowej drogi rozwoju

– Nie radzisz sobie ze stresem i nadmiernym obciążeniem

-Potrzebujesz zrozumienia i wsparcia w swoich działaniach, itd.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533