CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

Terapia rodzinna

Czym jest terapia rodzinna?

Terapia rodzin jest terapią która jest skupiona na rodzinie, dlatego też najczęściej polega ona na pracy z całą rodziną tj. np. z rodzicami dziećmi, albo pomiędzy domownikami.  

Wynika to z założenia, że rodzina tworzy  system, w którym poszczególni członkowie rodziny (domownicy) pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. W momencie gdy jeden z członków rodziny się zmienia, powoduje to również zmiany w całym systemie rodzinnym. podobnie sytuacja ma się gdy kogoś z rodziny, bądź całą rodzinę dotknie jakaś sytuacja traumatyczna.

 – W przypadku gdy problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi (np. choroba, niepełnosprawność, agresja itp. )

– W przypadku konfliktów między rodzicami a dziećmi

– W przypadku pojawienia się u dzieci problemów takich jak przygnębienie, izolowanie się, wagarowanie, korzystanie z używek, złe zachowanie, bunt itp.

– Kiedy relacje w rodzinie pomiędzy jej członkami są bardzo napięte i skonfliktowane.

– W przypadku kryzysów życiowych (np. śmierć lub ciężka chorobę kogoś bliskiego, rozwód itp.)

– Kiedy rodzice mają poczucie, że tracą kontakt ze swoim dzieckiem lub że ten kontakt jest niezadowalający i chcieliby to zmienić.

– W praktyce pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, w której trakcie zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmują decyzję o formie i możliwościach terapeutycznych. 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533