CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W IV BEZPŁATNEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zarejestrowania się i wzięcia udziału w IV Powiatowej Konferencji Szkoleniowej Przeciwdziałania przemocy domowej w Powiecie Brzeskim dedykowanej specjalistom i pracownikom w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Liczba uczestników jest ograniczona. W pierwszym rzędzie rejestrować mogą się osoby pracujące na terenie powiatu Brzeskiego w:

 jednostkach publicznych, w tym, m.in.

o   Szkołach,

o   Ośrodkach Pomocy Społecznej,

o   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

o   Pełniących funkcję rodzin zastępczych  oraz RDD,

o   Domach dziecka

o   punktach pomocy

o   Policji i Wojska

o   Sądu

o   Szpitali

o    Fundacjach i stowarzyszeniach,

o    Instytucjach i placówkach medycznych


W konferencji mogą również brać udział: 

o   pracownicy Gminy i Powiatu

o     psycholodzy,  psychoterapeuci, specjaliści terapii uzależnień, terapeuci,

o    osoby spoza Powiatu Brzeskiego  (kwalifikowane w przypadku wolnych miejsc)

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w postaci imiennego zaświadczenia.

LINK REJESTRACYJNY UMOŻLIWIAJĄCY UDZIAŁ W KONFERENCJI PONIŻEJ

Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy, 

zespół Centrum Rozwoju i Wsparcia 

POZNAJ SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

DR AGNIESZKA WIDER-WYSOCZAŃSKA 

Dr psychologii, naukowiec i praktyk od 1987 specjalizujący się w psychologii klinicznej i trauma-psychologii dzieci i dorosłych, autorka książek

Diagnozuje i leczy osoby w każdym wieku po doświadczeniu przemocy, w tym seksualnej. Biegła sądowa w zakresie przemocy.

Psychoterapeutka Certyfikowany przez EAP. 
Specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy PARPA.
Superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy PARPA.

Ekspertka Senatu RP.

Pracowniczka naukowo – dydaktyczna Instytutu Psychologii UWr. Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia.

Psychoterapeutka i trenerka w Instytucie Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń we Wrocławiu.

Autorka 5 książek i ponad 100 artykułów naukowych i popularno-naukowych o mechanizmach przemocy, diagnozie i psychoterapii.

Zapraszana na wielu kontynentach na specjalistyczne konferencje w zakresie wiedzy o traumie.

Otrzymała m.in. nagrodę im. C. Wilbur, ISSTD (USA) za wkład w światowy rozwój badań i terapii traumy i dysocjacji (2020), oraz nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za najlepszy artykuł o przeciwdziałaniu przemocy (1998).

DR BARBARA CZARDOBYN

Dr n. hum. Barbara Czardybon – psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji,

Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej dla par, trenerka umiejętności psychospołecznych, wykładowczyni akademicka

Autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”, „Terapii Osób Uzależnionych i ich Bliskich”, „Niebieskiej Linii”.
Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; obecnie prowadzi zajęcia ze „Współczesnej problematyki uzależnień” w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jako trenerka regularnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH w Warszawie

MGR ANNA LECHOWSKA

Certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocyprezeska Stowarzyszenia dla Dzieci Młodzieży Szansa.

Jest certyfikowaną specjalistką i superwizorką z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma doświadczenie w tworzeniu projektów na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, wykorzystaniem seksualnym. Prowadzi szkolenia z tego zakresu.

Jeste członkinią Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Jest to jedna z pięciu placówek w Polsce, oparta na modelu skandynawskim, udzielająca kompleksowej i specjalistycznej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

Ma doświadczenia w prowadzeniu superwizji dla pracowników socjalnych, pieczy zastępczej, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, NGOsów.

MGR MACIEJ CHODOREK

Socjolog i psychoterapeuta. Pracuje z rodzicami, a szczególnie ojcami. Szkoli profesjonalistów. Współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Ukończył całościowe szkolenie psychoanalityczne oraz systemowe. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.  Rozwija się również w nurcie mentalizacji w ramach Anna Freud Centre w Londynie.

Pracuje z dorosłymi oraz adolescentami.  Prowadzi prywatną praktykę oraz pomaga rodzicom dzieci do szóstego roku życia budować bezpieczną więź w ramach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i poradni Rodzic jak Latarnia Morska.

Szkoli profesjonalistów w zakresie rozumienia roli ojca oraz prowadzenia grup i warsztatów dla ojców. 

MGR SEBASTIAN PLUTA

certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy IPZ PTPpsycholog, psychoterapeuta w tr. szkolenia trener

dyrektor CRiW, 

Interwent kryzysowy, trener, prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla osób dorosłych, par, rodzin,  dzieci i młodzieży , Trener Zastępowania Agresji, Specjalista Przeciwdziałania Przemocy, pracuje zarówno z osobami stosującymi przemocy, jak i osobami doświadczającymi przemocy wykładowca, szkoleniowiec, inicjator i realizator rozmaitych programów profilaktycznych zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży, założyciel i dyrektor Centrum Rozwoju i Wsparcia w Brzegu. Autor artykułów z zakresu przeciwdziałania przemocy.

MGR AGNIESZKA CZAPCZYŃSKA

psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka w obszarze przeciwdziałania przemocy, od wielu pracuje z kobietami, które przeszły przez doświadczenie przemocy

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. W pracy korzysta z metod psychologii procesu, arteterapii, focusingu relacji wewnętrznych, EMDR, brainspottingu oraz jogi (m.in. jogi terapeutycznej dla osób po traumie).

Doświadczenie z obszaru przeciwdziałania przemocy zdobywała podczas wieloletniej współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, jako m. in. realizatorka programu budowania warszawskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Akademia Warszawska”.

Aktualnie prowadzi Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Radość Bycia” (www.radoscbycia.com).

MGR ADAM GROCHOŁA

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, Członek ZI

 Jako prokurator posiada  21 lat doświadczenia zawodowego, Od 2006 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Słubicach, a od 2023 r. członek w Kostrzynie nad Odrą.   Przez cały czas pracy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach prowadził i nadzoruje postępowania karne związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,w szczególności o przestępstwa z art. 207 § 1 kk.

Od 2004 r. zajmuje się też działalnością pozakarną. 

Stale  współpracuje z organizacjami pozarządowymi, do których  zadań statutowych należy przeciwdziałanie przemocy domowej, w szczególności Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Autor kilku publikacji dotykających zagadnień związanych z prawnymi aspektami przeciwdziałania  przemocy domowej. Od 2017 r. wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

MGR JOANNA WĘGRZYNOWSKA

Psycholożka, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  wiceprezeska Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”

W ramach autorskich programów profilaktycznych, takich jak „Program przeciwdziałania przemocy – STOP” oraz „Bezpieczne Dzieciaki”,  prowadzi zajęcia dla klas, wykłady dla rodziców oraz szkolenia dla rad pedagogicznych.

Autorka metody Treningu Pewności Siebie.

Realizuje szkolenia dla psychologów i psycholożek oraz pedagogów i pedagożek w zakresie samodzielnego prowadzenia zajęć TPS w swoich placówkach.

Prowadzi treningi TPS dla dzieci i rodziców.