CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

Psycholog, Interwent kryzysowy, Psychoterapeuta Integracyjny (PSP IPZ) w tr. szk.,

Certyfikowany Superwizor Przeciwdziałania Przemocy (IPZ PTP – Nr 78),

Certyfikowany Specjalisty w obszarze przeciwdziałania przemocy Niebieskiej Linii IPZ PTP – nr 360,

Certyfikowany  Specjalista terapii par dla par IPZ PTP – nr 57

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia psychoterapii integracyjnej (PSPI)

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)

Założyciel Centrum Rozwoju i Wsparcia© w Brzegu

nauczyciel akademicki, autor artykułów psychologicznych


 

 W ramach pracy bezpośrednio z pacjentami zajmuje się dorosłymi, seniorami z różnego typu problemami (nerwice, depresje, stany lękowe itd.) . Jako psycholog dziecięcy pracuje z różną kategoria trudności które występują u dzieci.  

Specjalizuje się w pracy z parami, pracą z rodziną, przeciwdziałaniu przemocy, radzeniu sobie ze stresem i rozwojem osobistym. 

 

Realizuje ponadto rozmaite formy pracy grupowej: prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą. Jest głównym trenerem w ramach prowadzonych zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, prowadzi bądź współprowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe dla różnych odbiorców, w tym grupy wsparcia

 

 Jako trener realizuje szkolenia własne i zlecone dla instytucji, w tym szkół,  firm i specjalistów. Ponadto zajmuje się udzielaniem wsparcia dla firm w tym coachingiem. 

ARTYKUŁY

Terapia par a przemoc w związku Strategia diagnozy i możliwe formy, Niebieska Linia, nr 1/144/2023

Problemy etyczne terapii par z doświadczeniem przemocy. Pomiędzy teorią a praktyką, cz. 1, Niebieska Linia, nr 2/145/2023 (link: https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/niebieska-akademia-warszawska/problemy-etyczne-terapii-par-z-doswiadczeniem-przemocy-pomiedzy-teoria-a-praktyka-cz-1)

Problemy etyczne terapii par z doświadczeniem przemocy. Pomiędzy teorią a praktyką, cz. 2, Niebieska Linia, nr 3/145/2023 (link: https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/niebieska-akademia-warszawska/problemy-etyczne-terapii-par-z-doswiadczeniem-przemocy-pomiedzy-teoria-a-praktyka-cz-2)

Narzędzia do diagnozy przemocy w terapii par, Niebieska Linia, nr 5/148/2023 (link: https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/artykuly-niebieskiej-linii/narzedzia-do-diagnozy-przemocy-w-terapii-par)