CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

Program dla osób agresywnych i przemocowych

CZYM JEST PROGRAM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC?

„Program Edukacyjno – Korekcyjny dla Sprawców Przemocy Domowej”  jest programem  psychoedukacyjnym, którego celem  jest  zmiana zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Program powstał na bazie „Programu z Duluth”, inspiracją do jego opracowania i wdrożenia było seminarium zorganizowane przez Fundację im. St. Batorego oraz Stowarzyszenie „Sedno” w 2001 r., pod tytułem „Pomoc dla sprawców przemocy”, które prowadził Marek Prejzner z Polish-American Association w Chicago.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest   na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU?

Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

 

Program skoncentrowany jest  na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go przemocy.

JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ/SKIEROWAĆ OSOBĘ DO WZIĘCIA PROGRAMU?

Poprzez kontakty telefoniczny z prowadzącym – P. Sebastianem Pluta – 602552533 który wskaże termin spotkania indywidualnego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533