CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

nEUROLOGOPEDIA

NEUROLOPEDIA

Neurologopeda jest to specjalista z dziedziny logopedii, który zajmuje się szeroko pojętymi wadami wymowy, spowodowanymi dysfunkcją układu nerwowego u dzieci oraz dorosłych. Przyczyny niedorozwoju aparatu mowy są różne – u dzieci wpływ na to ma m.in. sposób i rodzaj przyjmowanych pokarmów lub przebieg ciąży, a u dorosłych przebyte choroby, które uszkodziły połączenia nerwowe w mózgu.

KIM JEST NEUROLOGOPEDA?

Neurologopeda jest specjalistą z zakresu logopedii, który zajmuje się problemami z aparatem mowy, wynikającymi z nieprawidłowej pracy ośrodkowego układu nerwowego. Aktualnie logopedia rozwija się bardzo dynamicznie i ze względu na obszerność tej nauki powstają nowe specjalizacje, których przedmiotem badań są problemy rozwoju mowy, wynikające z różnorodnych czynników. To właśnie te czynniki warunkują kolejne specjalizacje. Istnieje bowiem onkologopedia (wady wymowy po przebytych nowotworach), surdologopedia (dysfunkcje aparatu mowy spowodowane niedosłuchem) czy balbutologopedia (problemy z jąkaniem). Pierwszy człon neurologopedii – neuro, wskazuje, że nauka ta zajmuje się wadami wymowy, mającymi podłoże neurologiczne.

Neurologopeda – kto powinien się do niego zgłosić?

Większość rodziców prowadzi swoje dziecko do logopedy bardzo późno, kiedy wady wymowy są już bardzo wyraźne lub kiedy dziecko zostaje zakwalifikowane na terapię logopedyczną w przedszkolu. Nie jest to pozytywne zjawisko, ponieważ wiele wad wymowy da się wyeliminować na wczesnym etapie lub – dzięki profilaktyce – w ogóle ich uniknąć. Kształtowanie aparatu mowy ma bowiem miejsce, nie w okresie, kiedy dziecko ma już pierwsze słowa za sobą, ale praktycznie od pierwszego dnia życia, kiedy dziecko zaczyna ssać i pobierać pokarm. To właśnie prawidłowa technika jedzenia, pokarmy o różnych konsystencjach wprowadzone do diety dziecka odpowiednio wcześnie, mają wpływ na rozwój aparatu mowy. Jednym z obszarów badań i terapii neurologopedycznej jest właśnie nauka umiejętnego pobierania pokarmów oraz płynów.

Neurologopedzi pracują również z wcześniakami, które są szczególnie narażone na niedorozwój ośrodkowego układu nerwowego, a także przez długi czas po porodzie przebywały w inkubatorze i karmione były sondą.

Inną grupą, która wymaga badań i terapii neurologopedycznej, są osoby, które przeżyły udar lub inne choroby, mogące uszkodzić połączenia nerwowe w mózgu, co skutkuje problemami z wypowiadaniem się.

PRACA Z DZIECKIEM

 • Neurologopeda zatem swoją opieką diagnostyczno-terapeutryczną obejmuje dzieci:
 • z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego w wyniku czego nie rozwijają się normatywnie
 • które urodziły się przedwcześnie lub są z tzw. grup ryzyka okołoporodowego
 • z zespołami genetycznymi (np. zespół Downa, zespół Aperta)
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z autyzmem, zespołem Aspergera
 • z rozszczepami podniebienia i/lub wargi
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, dyzartrią, afazją, jąkające się, z zaburzeniami głosu
 • z zaburzeniami przyjmowania, rozdrabniania oraz transportowania pokarmów do żołądka (dysfagią), z trudnościami ze ssaniem piersi lub butelki, preferujące jedynie jedną konsystencję pokarmu np. „papkowatą”

PRACA Z DOROSŁYM

Neurologopeda pracuje także z osobami dorosłymi: 

 • po wypadkach, 
 • udarach, 
 • u których pojawiają się zaburzenia mowy i języka w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w postaci np. afazji lub dyzartrii, 
 • a także z pacjentami z chorobami neurodegenarcyjnymi

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533