CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE GRUPOWEGO TRENERA ZASTĘPOWANIA AGRESJI

 

Bestsellerowy skrócony kurs prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji
(AMITY ART) z agresywną młodzieżą. Skierowany głównie do pedagogów, psychologów
i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, służby zdrowia,
organizacji pozarządowych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów
Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób.

 

Autorski warsztat trenerski (mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) –
polska wersja programu Facylitatora Aggression Replacement Training ART według
Goldsteina, Glicka i Gibbsa (USA), na której opracowanie Instytut Amity uzyskał
amerykańską akredytację. 

 

 

NA KURSIE TYM UZYSKUJE SIĘ KOMPETENCJE:

 

·        prowadzenia treningu grupowego z
młodzieżą agresywną:

·        
treningu umiejętności prospołecznych;

·        
treningu kontroli złości;

·        
wnioskowania moralnego

 

KWALIFIKACJE DO:

 

·        odbycia samodzielnej praktyki
trenerskiej ART z grupą młodzieży we własnym środowisku;

·        
prowadzenia Treningu Zastępowania
Agresji ART dla młodzieży jako pierwszy trener;

·        
współprowadzenia kursów Treningu
Zastępowania Agresji ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi
trener);

 

ORAZ UPRAWNIENIA

 

·        do używania znaków towarowych Amity
Treningu Zastępowania Agresji (ART Original i AMITY ART) w niekomercyjnych
treningach dla odbiorców końcowych;

·        
drukowania na potrzeby swoich treningów
pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD na mocy indywidualnej licencji;

·        
przyjęcia, po spełnieniu warunków
określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Amity ART.

 

 

Kurs obejmuje 40 godzinny trening ART (4 – 5 dni), połączony z warsztatem
trenerskim zastępowania agresji. Po warsztacie uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia
kursu trenerskiego ART (z zaliczeniem aktywnego uczestnictwa) lub zaświadczenie
uczestnictwa (bez zaliczenia) i ma prawo do konsultacji i doradztwa
(standardowo pocztą E-mail) do 6 miesięcy w trakcie odbywanej samodzielnie
praktyki trenerskiej – przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z
agresywną młodzieżą, w tym 15 godzin jako pierwszy trener. Zaliczenie praktyki
uprawnia do otrzymania Certyfikatu Trenera Grupowego (Facylitatora) Treningu
Zastępowania Agresji ART.

 

Trening ten jest prowadzony z reguły jako szkolenie zamknięte dla
zorganizowanych grup 10 – 12 osobowych na zapotrzebowanie instytucji
państwowych lub samorządowych. Program jest dostosowywany do potrzeb lokalnych
i potrzeb zawodowych uczestników. Cena kursu zależy od proporcji świadczeń
obydwu stron (nabór, sale szkoleniowe, wyposażenie, catering itd.). Kursy
Trenera Grupowego ART prowadzone są pod kierownictwem mgr Ewy Joanny Morawskiej
– Instytut Amity.

 

 

 .

Notatka
o prawach własności intelektualnej
: Aggression Replacement Training® i
ART® są zastrzeżonymi znakami towarowymi G&G Consultants Barrego Glicka
(USA).  ART Original® i Amity ART® są zastrzeżonymi znakami towarowym
Instytutu Amity®. Prawa autorskie (©) do wszystkich materiałów szkoleniowych i
pomocy dydaktycznych kursu w języku polskim należą do Instytutu Amity®.

 

Kursy i szkolenia dla psychologów - treningi zastępowania agresji

 

źródło: https://amity.pl/szkolenia-kursy/trener-grupowy-facylitator-treningu-zastpowania-agresji-art-nowe-iii-wydanie/

 

 

W SPRAWIE ZAPISANIA NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU POD NR +48734474280 ORAZ POD ADRESEM E-MAIL: CRIWPLUTA@GMAIL.COM

formularz rekrutacji na kurs


https://forms.gle/e1GasQ4jRMT8BwoJ8

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533