CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

Kurs efektywnego uczenia się

ZAPRASZAMY NA KURS EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Proponowane przez nas zajęcia mają formę treningu. Mnemotechniki i ćwiczenia pamięci dla dzieci i młodzieży to sposoby zapamiętywania poprzez wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Za ich pomocą dzieci i młodzież łatwiej i szybciej opanowują niezbędne informacje. Dodatkowymi zaletami tych metod jest to, że zachęcają do aktywności, kreatywności i twórczego działania.  Podczas naszych zajęć uczestnicy poznają zasady i techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania, nauczą się poprawnego przygotowania środowiska do nauki, poznają efektywne ćwiczenie poprawiające zdolności percepcji oraz nauczą się technik i metod radzenia sobie ze stresem szkolnym i nie tylko.

Kurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży:

– pragnących łatwiej i skuteczniej się uczyć, wszechstronnie rozwijać się intelektualnie (myślenie kreatywne i logiczne, sprawne kojarzenie, wyćwiczona pamięć i koncentracja)

– oraz dla dzieci mających: problemy z koncentracją, problemy z czytaniem, kłopoty z pamięcią, trudności z uczeniem się, podejrzenia lub rozpoznaną dysleksję lub dysleksję rozwojową oraz dla dzieci nie mających powyższych kłopotów

– Efektywny trening mnemotechnik nie tylko zapewni uczestnikom szybszy rozwój i lepsze wyniki w nauce. Pomoże także w wyrobieniu odpowiednich nawyków, które mogą zdecydować o szczęściu, sukcesie w życiu zawodowym i prywatnym. Budując w dzieciach i młodzieży  trwałą wewnętrzną wartość opartą na własnej wiedzy i umiejętnościach

KOSZT PROGRAMU

CZAS TRWANIA PROGRAMU: PAŹDZIERNIK 2018 - LUTY 2019

  • Pierwsza konsultacja - 80,00 ZŁ
  • Miesięcznie - 240,00 zł
  • Jednorazowo - 1280,00 ZŁ
  • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kosztach w uzasadnionyh przypadkach

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

REJESTRACJA DZIECI NA WSTĘPNE SPOTKANIE POD NR +48 602552533

od poniedziałku do piątku od 8-10

PO ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ,  PROWADZĄCY KURS SKONTAKTUJĄ SIĘ WE WRZEŚNIU W CELU UMÓWIENIA WIZYTY INDYWIDUALNEJ

uruchomienie programu jest możliwe po zgłoszeniu się przynajmniej 6 dzieci w ramach danej grupy wiekowej

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533