SZKOLENIA I WARSZTATY

 

Szkolenia dla firm:

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych i warsztatowych. 

 

Zapewne codziennie dostają Państwo podobne oferty dotyczące możliwości skorzystania z rozwoju własnej osoby, pracowników, bądź firmy.

 

 

 • Posiadamy wykwalifikowany zespół, który nie tylko posiada wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Realizowaliśmy projekty m. in. dla banków, instytucji samorządowych, a także dla różnych branż m.in. stolarskich, edukacyjnych, handlowych, ….

 • Każde szkolenie/warsztat dostosowujemy do danej grupy. Szeroka analiza potrzeb sprawia, że nasze spotkania są innowacyjne, poszerzające horyzonty oraz uzupełniające posiadaną wiedzę i umiejętności,

 • Zazwyczaj z analizy potrzeb wynika ukryty cel spotkania, np. praca nad konfliktem w zespole. Dlatego podczas naszych warsztatów zazwyczaj pojawiają się elementy coachingu grupowego,

 • Mamy świadomość, że efektywność firmy zależy nie tylko od wiedzy, ale i umiejętności dlatego do naszych szkoleń włączamy moduły dotyczące np.:

  • Radzenia sobie ze stresem,

  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów,

  • Skutecznego komunikowania,

  • Technik relaksacyjnych,

  • Umiejętności zarządzania własnym czasem,

  • Łączenie pracy z życiem osobistym.

 • Dostosowujemy się do Państwa w kontekście uzgadniania terminów i miejsca szkoleń.

 • Cena szkolenia/warsztatu jest ustalana podczas kontaktu z firmą.

 

Kompleksowa obsługa szkoleń obejmuje:

 

 • menedżerów i kadrę zarządzającą,

 • pracowników wszystkich szczebli,

 • handlowców.

 

Miejsca szkoleń:

 

 • w siedzibie  Klienta lub miejscu wyznaczonym przez Klienta,

 • w ośrodkach szkoleniowych lub wypoczynkowe (organizujemy szkolenia wyjazdowe połączone z lokalnymi atrakcjami).

 

Grupy szkoleniowe:

 

 •  małe: od 3 do 5 uczestników,

 •  większe: od 6 do 15 uczestników.

 

 

 1. Budowanie zespołu -relacje z grupą i metody aktywizowania, mediacje podczas konfliktów

 2. Skuteczna komunikacja w zespole menedżerskim

 3. Techniki pracy z trudnym klientem

 4. Zasady skutecznej motywacji

 5. Poza finansowe motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

 6. Doskonalenie umiejętności zarządzania

 7. Wspieranie umiejętności osobistych i relacji interpersonalnych

 8. Rozwijanie zespołów pracowniczych

 9. Kształtowanie umiejętności sprzedażowych

 10. Jak dobrze kreować swój wizerunek

 11. Rozwijanie umiejętności prezentacji

 12. Kreatywność  na co dzień – trening twórczego myślenia

 13. Efektywne budowanie zespołu- relacje z grupą i metody aktywizowania

 14. Skuteczna komunikacja w zespole menedżerskim

 15. Motywowanie członków grupy do osiągania wspólnych celów

 16. Rozwijanie umiejętności kierowania zespołem

 17. Negocjacje i trudne sytuacje negocjacyjne

 18. Rozwiązywanie konfliktów z nastawieniem na współpracę

 19. Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi

 20. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 21. Integracja zespołu