Terapia dzieci i młodzieży

 

Na czym polega i jak przebiega terapia dzieci i młodzieży?

 

 

 

- Sesja terapeutyczna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. 

 

- Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

 

- Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, w którym poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

 

- Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko, młodzież trudności ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

 

- W procesie diagnozy młodego pacjenta włączamy rodziców i nauczycieli. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele prowadzą przez pewien okres obserwacje, zbierając informacje (zgodnie z zaleceniami psychologa) dla psychologa prowadzącego. Psycholog przeprowadza testy, obserwacje i wywiady oddzielnie zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami czy nauczycielami w celu zebrania jak największej ilości informacji potrzebnej do diagnozy.

 

- Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi/nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica, bądź spotkania rodzinne.

 

 


 

 

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje następujące problemy:

 

 

- depresja, 

 

- nadmierna lękliwość,

 

- nieśmiałość,

 

- brak motywacji,

 

- zachowania impulsywne i agresja,

 

- trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,

 

- uzależnienia,

 

- problemy szkolne i wychowawcze,

 

- trudności w relacji z rodzicami,

 

- problemy emocjonalne,

 

-tiki, fobie,

 

- objawy psychosomatyczne,

 

- kryzys emocjonalny, kryzys w związkach,

 

- niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć.

 

 


 

 

Jak pomagamy rodzicom i dzieciom?

 

 

W zależności od sytuacji rodzinnej i zgłaszanego problemu proponujemy psychoterapie indywidualną dziecka/ nastolatka,rodziny, diagnozę psychologiczną lub psychoterapię indywidualną rodzica. W razie konieczności możliwa też jest konsultacja psychiatryczna.

Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia muszą posiadać zgodę rodzica (opiekuna prawnego) do prowadzenia terapii indywidualnej. Zgodę na rozpoczęcie terapii indywidualnej młodzieży między 16-tym, a 18-tym rokiem życia wyraża zarówno rodzic jak i dziecko.

 

 

 Zapraszamy do skorzystania z pomocy!