Psycholog


 

 

Oferujemy szeroki wachlarz usług psychologicznych i terapeutycznych dla klientów indywidualnych.

Godziny przyjęć są ustalane indywidualnie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi formami naszej pracy, których szerszy opis znajduje się poniżej.

 

 

 

 

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i TERAPEUTYCZNEJ

 

Pomoc psychologiczna może przyjąć różne formy. Najbardziej powszechne to: poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, psychoterapia, trening interpersonalny. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym psycholog stara się ustalić optymalną formę i program pomocy, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Metody terapii ukierunkowane są na realizację i osiągnięcie założonych celów, które ustalane są w trakcie kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych wspólnie z osobą zgłaszającą się po pomoc. Każde spotkanie przebiega w atmosferze nastawionej na autorefleksję; zrozumienie swoich trudności w kontekście twojego życia lub twojej obecnej sytuacji.

 

 

KONSULTACJE I PORADA PSYCHOLOGICZNA/TERAPEUTYCZNA

 

 

…to spotkania z psychologiem, służące wstępnemu zorientowaniu się w problemie i rozpoznaniu potrzeb klienta, pomagające określić trudności i ustalić najbardziej adekwatną formę pomocy.

Konsultacje / poradnictwo przeznaczone są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich. Ta forma pomocy psychologicznej znajduje zastosowanie zarówno w rozwiązywaniu konkretnych problemów jak i w próbach zrozumienia swojej ogólnej sytuacji życiowej, zrozumieniu siebie lub innych osób. Służy szerszemu przyjrzeniu sie danej sytuacji i ukazaniu przez psychologa aspektów, z których sam zainteresowany mógł nie zdawać sobie sprawy, a które ułatwiają znalezienie rozwiązania. Psycholog stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki danego problemu, pomaga zorientować się w różnych możliwościach działania (wraz z ich konsekwencjami), które można podjąć w tej sytuacji.

 

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (PSYCHOTERAPIA)  

 

 

jest „procesem wychodzenia z trudności”,  sposobem na lepsze rozumienie siebie, swoich relacji z innymi i ze światem. Nadrzędnym celem psychoterapii jest ulżenie cierpieniu lub uwolnienie się od choroby poprzez usunięcie objawów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych, będących przyczyną niepowodzeń lub cierpienia klienta. Psycholog/Psychoterapeuta, za pomocą specjalistycznego oddziaływania psychologicznego pozwala uruchomić w psychice klienta takie zmiany w sposobie myślenia, przeżywania lub zachowania, które pozwolą mu na lepszą adaptację społeczną, pozwolą czuć się zdrowszym i szczęśliwszym.

O podjęciu psychoterapii decydują kryzysy psychiczne związane z różnymi obszarami życia, czynniki tj, np. utrata kontroli nad swoim życiem, brak poczucia sensu, nieradzenie sobie w sferze zawodowej lub osobistej, poczucie braku zrozumienia ze strony osób najbliższych, poczucie odrzucenia lub winy, problemy rodzinne lub problemy w związku partnerskim, depresja, uzależnienie od alkoholu, zaburzenia jedzenia, problemy w szkole (…)

 

ROZRÓŻNIAMY KILKA FORM TERAPII

 

 

·         TERAPIA INDYWIDUALNA 

dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta, ukierunkowana jest na realizację i osiągnięcie celów ustalonych w trakcie kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych wspólnie z osobą zgłaszającą się po pomoc

·         TERAPIA PAR 

która jest związana z relacją dwójki osób (związek partnerski, małżeństwo) polega na wspólnej pracy z parą w celu poprawy relacji, przepracowaniu trudności które pojawiły się w związku, ale czasami służy również zgodnemu rozejściu się. Typowymi sytuacjami z którymi pracuje się podczas terapii, a także częstą podstawą zgłoszenia się na terapię par są:

 

 

kobieta-vs-mezczyzna

 

  • zdrada partnera,
  • zazdrość,
  • konflikty rodzicielskie.
  • problemy  w komunikacji etc.

 

 

 

 

·         TERAPIA RODZINNA 

jest formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

·         TERAPIA GRUPOWA 

(zazwyczaj 8-12 osob) daje możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udzielania i otrzymywania wsparcia, zachęty w dążeniu do wprowadzania zmian w swoje życie, otrzymania zrozumienia oraz uzyskiwania informacji zwrotnych od pozostałych członków grupy

 

TERAPIA ROZWOJOWA

 

…jest formą terapii skoncentrowanej na rozwoju konkretnej osoby w wyznaczonym prze z nią kierunku, jest więc formą terapii skoncentrowanej nie tyle na zaburzeniach, deficytach ale potencjale.

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

jest formą pomocy w nagłych, dramatycznych sytuacjach,  skoncentrowana jest na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami. Interwencja kryzysowa znajduje zastosowanie w kryzysowych, traumatycznych  sytuacjach  tj. np. ciężka choroba, śmierć bliskich, wypadki komunikacyjne, ofiary przemocy domowej,  ofiary gwałtu.

 

 

 

 COACHING (ROZWÓJ OSOBISTY) 

 

… jest prostą i efektywną formą rozwoju osobistego, w której  psycholog (coach, pol. trener) pełni rolę osobistego trenera, pomagającego dotrzeć  do upragnionego celu lub grupy celów, by osiągnąć sukces. Psycholog – coach pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych sukcesów i uzyskaniu przez niego upragnionych rezultatów w życiu prywatnym i zawodowym, pomagając mu pozostać skoncentrowanym na wyznaczonych celach, prowadząc, motywując i inspirując tak, by mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu i czerpać z niego więcej zadowolenia.

 

TRENING INTERPERSONALNY

 

….służy rozwojowi kompetencji personalnych / umiejętności interpersonalnych. Uczestnictwo w treningu pozwala nauczyć się budowania dobrego kontaktu i porozumiewania z innymi, udoskonalić zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi, rozwinąć własne zasoby inteligencji emocjonalnej, umiejętność słuchania i konstruktywnego komunikowania własnych uczuć I emocji. Psycholog zachęca klienta do analizowania swojego sposobu funkcjonowania w relacjach międzyludzkich i wyciągania wniosków z doświadczeń nabytych w grupie treningowej. Trening pozwala na eksperymentowanie z nowymi, odmiennymi zachowaniami, umożliwia zrozumienie swoich relacji z grup i poprawę swojego stylu komunikacji z innymi, zaplanowanie, co robić inaczej/lepiej.

 

images (2)