Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z ZAJĘĆ DLA  DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PLANUJEMY UTWORZENIE TRZECH GRUP Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU WIEKOWEGO OD 5 DO 18 ROKU ŻYCIA

(URUCHOMIENIE GRUPY DLA KONKRETNEGO PRZEDZIAŁU WIEKOWEGO JEST ZALEŻNE OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DZIECI- ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W PRZYPADKU ZAPISANIA 5 DZIECI)

 

ZAJĘCIA GRUPOWE (1,5 H) BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ TRZY RAZY W MIESIĄCU

JEDNOCZEŚNIE INTEGRALNĄ I WYMAGANĄ CZĘŚCIĄ SPOTKAŃ JEST JEDNO INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z RODZICAMI W DANYM MIESIĄCU SŁUŻĄCE POPRZEZ EDUKACJĘ I OMÓWIENIE INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW ZWIĘKSZENIU SKUTECZNOŚCI PROGRAMU. 

 

Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera wykazują tendencję do wadliwego budowania relacji społecznych, mają problemy z powtarzającymi się, stereotypowymi zachowaniami i czynnościami, cierpią na specyficzne zaburzenia rozwojowe oraz funkcji motorycznej. Mogą także cierpieć na zaburzenia mowy i języka oraz zaburzenia w sferze rozwoju psychicznego.

 

 

Zajęcia proponowane przez Centrum Rozwoju i Wsparcia mają na celu poprawę jakości życia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez naukę norm, zasad, wzorów i oczekiwań kulturowych i międzyludzkich, a także poprzez aktywny trening umiejętności wiążących się z samodzielnym funkcjonowaniem i reagowaniem w różnych sytuacjach społecznych.

 

 

 

Dzieci początkowo będą uczyć się nawiązywania relacji z terapeutą, oraz wewnątrz grupy. Następnie będą im stwarzane okazje do samodzielnego spróbowania wykonania prostych zadań i czynności pod nadzorem terapeuty, po to, by stopniowo w naturalny dla niego sposób nabywało zdolności rozwiązywania coraz to trudniejszych zadań życia codziennego.

 

 


 

 

Zajęcia będą prowadzone według wcześniej założonego planu terapii, obejmującego m.in.:

Terapię behawioralną:

– wzmocnienia pozytywne: polegające na budowaniu samooceny dziecka, kształtowanie jego motywacji do podejmowanie różnego rodzaju działań, które mają na celu pokonywanie napotkanych trudności poprzez nagradzanie go,

– wygaszanie niepożądanych zachowań: poprzez brak reakcji na niektóre zachowania, co prowadzi do zmniejszenia prawdopodobieństwa powtórzenia się danego zachowania w przyszłości,

 

Psychoedukację:

– poszerzanie wiedzy dziecka na temat norm i zasad panujących w otaczającym go świecie,

– badanie i rozwój jego zainteresowań,

– rozwijaniu samodzielności dziecka,

 

Zajęcia psychokorekcyjne:

– kształtowanie i doskonalenie percepcji wzrokowo- ruchowo- słuchowej i orientacji przestrzennej,

-doskonalenie funkcji motoryki małej i dużej,

 


HARMONOGRAM PROGRAMU

KONSULTACJA WSTĘPNA:

Konsultacja wstępna dotyczy zarówno Dziecka, jak i Rodzica. Służy poznaniu Dziecka i Rodziców oraz kwalifikacji do konkretnej grupy. Spotkanie trwa 60 minut i ma na celu poznanie dziecka oraz indywidualnej sytuacji rodziców

Po wstępnej konsultacji Dziecko umieszczone zostaje na liście kandydatów do grupy. Uruchomienie konkretnych zajęć możliwe będzie po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników w danej grupie.

Przy zgłaszaniu Dziecka, na konsultacji prosimy o dostarczenie dokumntacji medycznej/psychologicznej dotyczącej dotychczasowych oddziaływań względem dziecka. 

ZAJĘCIA GRUPOWE- pierwsze trzy zajęcia mają charakter adaptacyjny, po tych zajęciach na koniec miesiąca ma miejsce spotkanie indywidualne z każdym z rodziców w celu podsumowania procesu adaptacji i wyznaczenia indywidualnych celów terapeutycznchh. 

KONTYNUACJA SPOTKAŃ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI. 

W RAZIE TAKIEJ POTRZEBY ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA UZUPEŁNIAJĄCYCH, INDYWIDUDALNYCH SPOTKAŃ Z DZIECKIEM

 

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU: PAŹDZIERNIK 2018 – CZERWIEC 2019

KOSZT PROGRAMU :

pierwsza konsultacja – 80,00 zł

miesięcznie 240,00 zł ( w tym opłata za spotkanie indywidualne z rodzicami)

organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kosztach w uzasadnionyh przypadkach 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

REJESTRACJA DZIECI NA WSTĘPNE SPOTKANIE POD NR +48 602552533

od poniedziałku do piątku od 8-10

PO ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ,  PROWADZĄCY  GRUPĘ SKONTAKTUJĄ SIĘ WE WRZEŚNIU W CELU UMÓWIENIA WIZYTY INDYWIDUALNEJ

uruchomienie grupy jest możliwe po zgłoszeniu się przynajmniej 5 dzieci

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!