Terapia dorosłych

 

Terapia osób dorosłych

 

 

Konsultacje lub terapię stosuje się gdy:

masz depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe

przeżywasz trudności w relacjach z innymi ludźmi

odczuwasz niepokój, smutek, przygnębienie,lęk

doświadczasz zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lękowych, odżywiania

masz trudności z koncentracją uwagi oraz problemy ze snem

borykasz się z problemem uzależnienia

odczuwasz bezradność i wewnętrzną pustkę

jesteś osobą współuzależnioną bądź DDA

potrzebujesz pomocy w podjęciu ważnej życiowej decyzji

doświadczasz bądź doświadczyłeś przemocy

doświadczasz kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych

poszukujesz dla siebie nowej drogi rozwoju

nie radzisz sobie ze stresem i nadmiernym obciążeniem

potrzebujesz zrozumienia i wsparcia w swoich działaniach, itd.

 


 

Terapia zaburzeń

 

Konsultacje i spotkania terapeutyczne po zdiagnozowaniu zaburzeń lub w celu zdiagnozowania. Terapia polega na cyklicznych spotkaniach z pacjentem.

     
Samorozwój

 

Spotkania z psychologiem w celu szeroko rozumianego samorozwoju ,kierowania własnym życiem, wyznaczaniem celów, radzenia sobie z problemami i ze stresem, umiejętnością podejmowania decyzji itd. 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!