Uzależnienia

 

 

Proces terapeutyczny w przypadku uzależnień, czy też problematycznym spożywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych ma na celu wzmocnienie motywacji wyjścia z nałogu osoby uzależnionej. Ma on w konsekwencji prowadzić do zaprzestania danego zachowania (alkohol, zakupy, hazard, itp.) redukcji szkód, i powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie osoby uzależnionej.

 

 

Oferta skierowana do osób, którzy mają problemy z uzależnieniem, bądź problemowym korzystaniem z  różnego rodzaju substancji, w tym:

- alkoholu,

- narkotyków,

- leków.

 


 

 

Zajmujemy się również uzależnieniami behawioralnymi,  w tym:

 

- hazardem,

- problemowym używaniem komputera/internetu itp. 

a także pracą z osobami

- współuzależnionymi oraz

- DDA.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!

 

 

 

 

Dorota Guszpit

zdjecie