Logopeda

 

Czym zajmuje się logopeda?

 

Logopedia jest nauką o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku,  znaczy to tyle, co wychowanie, kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Jak wynika z powyższego logopedia koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu, a więc mowy, integrując przy tym treści medyczne, psychologiczne, językoznawcze, pedagogiczne, społeczne a nawet artystyczne.

 

 


 

 

Zatem zadania terapeuty – logopedy można ująć w trzy zasadnicze grupy:

 

 A) Profilaktyka logopedyczna (kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, by nie dopuścić do jakichkolwiek uchybień w tym zakresie),

B) Kultura żywego słowa (specyficzny rodzaj zadań w zakresie logopedii artystycznej, której powierza się dbałość o kulturę słowa potocznego, publicystycznego i artystycznego),

C) Diagnoza i terapia mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w przypadkach:

 

- dyslalii (wad wymowy),

- opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,

- jąkania i innych niepłynności mowy,

- oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną),

- dyzartrii (zaburzenia mowy związane ze zmianą w napięciu mięśni i ich porażeniu),

- afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu),

- zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,

- problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,

- rozszczepu wargi i podniebienia,

- laryngektomii (całkowite wycięcie krtani),

- deformacji mowy w wyniku usunięcia nowotworu złośliwego jamy ustnej,

- dysfagii (zaburzenia w połykaniu),

- zaburzeń głosu,

- bililingwizmu (problemy dwujęzyczności),

- dysleksji rozwojowej,

- zaburzeń otępiennych,

- schizofazji (zaburzeń mowy spowodowanych chorobami psychicznymi).

 

 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!

 

Monika Słupska

Kopia zdjęcie legitka

Katarzyna Sowa- Strona

ph-kadra-sowa01-big