TERAPIA

 

 

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej
Rodzaje pomocy psychologicznej
Niepowodzenia i trudności szkolne Konsultacje i porada psychologiczna
Trudności wychowawcze Terapia psychologiczna (psychoterapia)

Rozróżniamy kilka form terapii:

1) Terapia indywidualna

2) Terapia par

3) Terapia rodzinna

4) Terapia grupowa

5) Terapia rozwojowa

Trudności emocjonalne
Depresja i stany depresyjne
Nerwice i stany lękowe
Trudności z radzeniem sobie ze stresem
Zaburzenia jedzenia, Anoreksja, Bulimia
Kryzysy życiowe – Rozwód, Utrata bliskiej osoby, Śmierć
Funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne
Uzależnienia i Problemy osób współuzależnionych (członkowie rodziny) Interwencja kryzysowa
Samopoznanie i rozwój osobisty Doradztwo zawodowe
Problemy w związkach Coaching (rozwój osobisty)
Problemy rodzinne Trening INTERPERSONALNY
 itp.

 

 


 

W zakresie pomocy możemy także wyróżnić różne nurty pracy:

 

– nurt poznawczo behawioralny,

– nurt psychodynamiczny,

– nurt systemowy,

– itd.

 

 


 

 

W naszym centrum łączymy poszczególne szkoły tak, by jak najefektywniej pracować z Pacjentem.

 

 


 

 

Szczegółowy opis powyższych form pracy odnajdą państwo na podstronach:

 

Psycholog

Interwencja

Terapia par

Terapia dorosłych

Terapia dzieci i młodzieży

Terapeuta uzależnień

 

 


 

 

Ponadto w ramach naszej oferty znajdą państwo również możliwość skorzystania z:

 

pomocy mediatora – opis na podstronie Mediator

pomoc pedagogiczną – opis na podstronie Pedagog

pomoc logopedyczną – opis na podstronie Logopeda

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu!