Terapia rodzinna

 

Czym jest terapia rodzinna?

 

 

Terapia rodzin jest terapią która jest skupiona na rodzinie, dlatego też najczęściej polega ona na pracy z całą rodziną tj. np. z rodzicami dziećmi, albo pomiędzy domownikami.  

Wynika to z założenia, że rodzina tworzy  system, w którym poszczególni członkowie rodziny (domownicy) pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. W momencie gdy jeden z członków rodziny się zmienia, powoduje to również zmiany w całym systemie rodzinnym. podobnie sytuacja ma się gdy kogoś z rodziny, bądź całą rodzinę dotknie jakaś sytuacja traumatyczna.

 


 

W jakim przypadku warto rozważyć pomoc w formie terapii rodzinnej?

 

 

 - w przypadku gdy problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi (np. choroba, niepełnosprawność, agresja itp. ),

- w przypadku konfliktów między rodzicami a dziećmi

- w przypadku pojawienia się u dzieci problemów takich jak przygnębienie, izolowanie się, wagarowanie, korzystanie z używek, złe zachowanie, bunt itp.,

- kiedy relacje w rodzinie pomiędzy jej członkami są bardzo napięte i skonfliktowane,

- w przypadku kryzysów życiowych (np. śmierć lub ciężka chorobę kogoś bliskiego, rozwód itp.),

- kiedy rodzice mają poczucie, że tracą kontakt ze swoim dzieckiem lub że ten kontakt jest niezadowalający i chcieliby to zmienić.

 

W praktyce pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, w której trakcie zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmują decyzję o formie i możliwościach terapeutycznych. 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!