dla Rady Pedagogicznej

 

Szkolenia dla rad pedagogicznych:

 

 

Oferujemy pakiet szkoleń i warsztatów dla praktyków (nauczycieli, wychowawców, pedagogów) pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych oraz dla pracowników służb społecznych.

 

 

 

Naszym celem podczas szkoleń jest nabycie konkretnej wiedzy, a podczas warsztatów konkretnych umiejętności.

 


 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych i warsztatowych. Celem prowadzonych przez nas szkoleń i warsztatów jest osiągnięcie pożądanego oraz trwałego rezultatu w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

 

       Uzasadniając zatem dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

 

 – szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół znający poruszane zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, 

– uprzedni wywiad ze wskazanym pracownikiem placówki lub opiekunem grupy umożliwia nam dokładne dostosowanie programu szkolenia/warsztatu do Państwa potrzeb,

– jeżeli w naszej ofercie nie znajdziecie Państwo interesującego warsztatu/ szkolenia- zapraszamy do kontaktu. Zrealizujemy każde indywidualne zlecenie,

– cena szkolenia/warsztatu jest ustalana indywidualnie,

– do każdego szkolenia otrzymują Państwo konkretne materiały do użytku własnego.

 

 


 

Oferowane szkolenia podstawowe:

 

 

narkotyki

 1. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły.
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 3. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci sześcioletnich w kontekście obniżenia wieku szkolnego.
 4. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 5. Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?
 6. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój.
 7. Jak szkoła może wspierać ucznia w nadrabianiu zaległości w nauce?
 8. Jak motywować uczniów do pracy?
 9. Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD.
 10. Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 11. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 12. Konstruowanie IPET dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 13. Uczeń z dysleksją – pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu.
 14. Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 15. Jak sobie radzić w klasie z dzieckiem z wadą wymowy?
 16. Uczeń z trudnościami w uczeniu się.
 17. Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym.
 18. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym.
 19. Dziecko autystyczne w szkole.
 20. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 21. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 22. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza.
 23. Uczeń — rodzic — nauczyciel — dobra współpraca drogą do sukcesu.
 24. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 25. Jak radzić sobie z rodzicami, którzy są zmęczeni, źli, bezradni?
 26. Interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach w szkole/placówce.
 27. Jak radzić sobie w sytuacjach agresji i przemocy w szkole?
 28. Jak radzić sobie z trudnymi osobami oraz niepożądanymi uwagami i docinkami.
 29. Metody i formy pracy z grupą wychowawczą.
 30. Socjoterapia — skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży.
 31. Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych – jak współpracować z uczniem i jego rodziną?
 32. Uzależnienie od komputera i Internetu.
 33. Praca z uczniem przejawiającym zachowania opozycyjno-buntownicze.
 34. Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
 35. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych.
 36. O rozwoju psychoseksualnym — jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów?
 37. Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy — podstawy pracy wychowawczej z klasą.
 38. Procedura Niebieskich Kart w szkole — nowe zadania nauczycieli i wychowawców.
 39. Trudna klasa — jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
 40. Zachowania agresywne uczniów – jak sobie z nimi radzić?
 41. Asertywność w życiu zawodowym.
 42. Konflikty w szkole i strategie ich rozwiązywania.
 43. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/placówce.
 44. Depresja i myśli samobójcze wśród młodzieży.
 45. Poczucie alienacji (wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej.
 46. Demoralizacja ucznia — wybrane zagadnienia.
 47. Efektywna komunikacja z klasą/grupą.
 48. Komunikacja, która zbliża — wydobywanie potencjału ucznia sposobem na efektywną współpracę.
 49. Jak radzić sobie ze stresem? — elementy aromaterapii i muzykoterapii.
 50. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela — czyli jak nie stracić motywacji do pracy?

 

 

 

Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!