REKRUTACJA NA ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA I AUTYZMEM

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA I AUTYZMEM

Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera