Patrycja Grajeta

IMG-20151102-WA0002

Ukończone szkolenia (wybrane):

- Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (IV rok szkoły)

- Kurs „Wspieranie rozwoju dzieci na etapie edukacji przedszkolnej”

- Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki

- Certyfikat programu  „Dziecko i świat za pan brat” - warsztaty-nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży

- Certyfikat szkolenia EEG- Biofeedback I stopnia

- Certyfikat „Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych” 

 

K_DOR

K_RODZ

K_TD

K_DIAG

 

Psycholog, psychoterapeuta

 

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Opolskim.

Obecnie kształci się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej).

W pracy zawodowej zajmuję się pomocą psychologiczną, diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną.                   Ma doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych w obszarach m.in. zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjno-lękowych mieszanych, zaburzeń odżywiania, trudności adaptacyjnych, zaburzeń psychosomatycznych lub emocjonalnych. Pomaga również osobom, które doświadczyły kryzysów życiowych, przeżywających trudności w pracy zawodowej lub relacjach interpersonalnych, cierpiących z powodu niskiej samooceny.

Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w Szkole Specjalnej, Szkole Ponadgimnazjalnej, Przedszkolu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.