KURS EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

ZAPRASZAMY NA KURS EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Proponowane przez nas zajęcia mają formę treningu. Mnemotechniki i ćwiczenia pamięci dla dzieci i młodzieży to sposoby zapamiętywania poprzez wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Za ich pomocą dzieci i młodzież łatwiej i szybciej opanowują niezbędne informacje. Dodatkowymi zaletami tych metod jest to, że zachęcają do aktywności, kreatywności i twórczego działania.  Podczas naszych zajęć uczestnicy poznają zasady i techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania, nauczą się poprawnego przygotowania środowiska do nauki, poznają efektywne ćwiczenie poprawiające zdolności percepcji oraz nauczą się technik i metod radzenia sobie ze stresem szkolnym i nie tylko.

 

.

Kurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży:

 • pragnących łatwiej i skuteczniej się uczyć, wszechstronnie rozwijać się intelektualnie (myślenie kreatywne i logiczne, sprawne kojarzenie, wyćwiczona pamięć
  i koncentracja)
 • oraz dla dzieci mających: problemy z koncentracją, problemy z czytaniem, kłopoty
  z pamięcią, trudności z uczeniem się, podejrzenia lub rozpoznaną dysleksję lub dysleksję rozwojową oraz dla dzieci nie mających powyższych kłopotów

Efektywny trening mnemotechnik nie tylko zapewni uczestnikom szybszy rozwój i lepsze wyniki w nauce. Pomoże także w wyrobieniu odpowiednich nawyków, które mogą zdecydować o szczęściu, sukcesie w życiu zawodowym i prywatnym. Budując w dzieciach
i młodzieży  trwałą wewnętrzną wartość opartą na własnej wiedzy i umiejętnościach.

 

 • CZAS TRWANIA PROGRAMU: PAŹDZIERNIK 2018 – LUTY 2019

  KOSZT PROGRAMU :

  pierwsza konsultacja – 80,00 zł (mająca na celu poznanie indywidualnej sytuacji dziecka i rodziców)

 • jednorazowo 1280, 00 zł 

  miesięcznie 240,00 zł 

  organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kosztach w uzasadnionyh przypadkach 

   

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

  REJESTRACJA DZIECI NA WSTĘPNE SPOTKANIE POD NR +48 602552533

  od poniedziałku do piątku od 8-10

  PO ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ,  PROWADZĄCY KURS SKONTAKTUJĄ SIĘ WE WRZEŚNIU W CELU UMÓWIENIA WIZYTY INDYWIDUALNEJ

  uruchomienie programu jest możliwe po zgłoszeniu się przynajmniej 6 dzieci w ramach danej grupy wiekowej