Doradztwo zawodowe

 

Doradztwo / Poradnictwo Zawodowe:

 

 - jest formą profesjonalnej pomocy psychologicznej  w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej,

 

- psycholog i Klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego w kontekście wymogów rynku pracy,

 

- psycholog dysponuje specjalnymi narzędziami (testami) diagnostycznymi, dzięki którym, poprzez wskazanie zdolności i cech osobowości będących atutem Klienta, jest w stanie określić jego predyspozycje zawodowe i zaproponować odpowiedni dla niego charakter pracy, 

 

- psycholog – doradca zawodowy pomaga również wskazać możliwości pracy z konkretnymi kwalifikacjami, po danym kierunku studiów, zaproponować możliwości rozwoju konkretnych umiejętności, pokazać możliwości uzupełnienia kwalifikacji tak, aby być bardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!